scecbnaturaz@gmail.com

Sprijinim Natura prin Proiectele Noastre !

In cele ce urmeaza puteti viziona aspecte din proiectele noastre de cercetare stiintifica, educare si conseravare pentru protectia biodiversitatii in special prin evidentierea conexiunii si a interdependentei om-mediu inconjurator.

Proiecte

In cele ce urmeaza puteti viziona aspecte din proiectele noastre de cercetare stiintifica, educare si conseravare pentru protectia biodiversitatii in special prin evidentierea conexiunii si a interdependentei om-mediu inconjurator

Study On The Magallana Gigas Populations In Natural Habitats From The Black Sea, Romania

Studiu asupra populațiilor de stridie de Pacific (Magallana gigas) observate în mediul natural la litoralul Românesc al Mării Negre

Quarry Ecosystem's Sustainability - Key Species Identification And Local Conservation Status Increase First Place National Level Awarded Project

O carieră sustenabilă - speciile cheie și măsuri de creștere a statutului lor local de conservare

DSCN3416

Wetland Occupancy By Anatidae Species In Danube Delta

Inventarierea speciilor de Anatidae din zonele umede ale Deltei Dunării și evaluarea acestor zone ca habitate propice

DSC_0191 (2)

Large Mammals Species Inventory, Distribution And Threats Identification In Romania

Inventarul specific al mamiferelor mari, distribuția la nivel național și identificarea amenințărilor

DSCN8885-larva dityscus 2sau 3

Water Bodies Quality Assessment Using Aquatic Fauna As Bioindicators

Evaluarea calității corpurilor de apă prin intermediul studiului faunei acvatice

DSCN7175

Biodiversity Study In Republic Of Moldavia. Dnyster Shore Habitats From Năslavcea To Soroca Districts

Studiul biodiversității în Republica Moldova. Habitatele de mal in sectorul Nistrean dintre Năslavcea și Soroca

13235283_1192352424117238_5815530561631616108_o

Biodiversity Study In Morocco. Zagora Expedition Organized By S.E.O.P.M.M. Oceanic Club With The Participation Of S.C.E.C.B. NATURA-Z And Grigore Antipa National Museum Of Natural History

Studiul biodiversității în Maroc. Expediția ZAGORA organizată de S.E.O.P.M.M. Oceanic Club

educ

Ecological Education Activity And Young Reserachers Support Annual Activity Reports

Activități de Educație Ecologică și Susținere a tinerilor cercetători în activități științifice Rapoarte Anuale de Activitate

Despre Noi

Scopul Asociatiei este cercetarea, conservarea și protejarea mediului înconjurător, incluzând zonele naturale, arii naturale protejate, rezervații naturale și științifice, parcuri naturale și naționale, monumente ale naturii, specii protejate, fauna și flora sălbatică și sălbăticită din România și din afara României, cercetarea și protejarea patrimoniului cultural arheologic național, precum și studiul interacțiunii celor menționate anterior cu mediul socio-cultural, educarea din punct de vedere ecologic a populației pentru o dezvoltare durabilă și promovarea ecoturismului

Pentru realizarea scopului declarat, asociaţia îşi propune realizarea mai multor tipuri de activităţi: ştiinţifice, educaţionale, culturale, sportive, economice,etc. Asociaţia îşi poate implementa obiectivele şi activităţile descrise, atât pe plan local, cât şi pe plan naţional şi internaţional. Pentru îndeplinirea obiectivelor enumerate, Asociaţia poate colabora sau încheia parteneriate cu  autorităţi, asociaţii, societăți şi organisme locale, naţionale şi internaţionale.

Dezvoltarea de programe și implementarea de proiecte cu privire la cercetarea diversității biologice și a cadrului natural sau antropic și conservarea și protejarea biodiversității sălbatice și sălbăticite și a cadrului natural sau antropic în care acestea se găsesc.

Realizarea de programe de educaţie, instruire, formare şi informare pentru ridicarea nivelului educaţional, cultural, civic, moral şi profesional al tinerei generaţii  şi acquisul ecologic comunitar (ansamblul normelor, regulilor, reglementărilor şi standardelor ecologice internaţionale convenite, însuşite şi aplicate de ţările Comunităţii Europene)

    Formarea și implementarea unor proiecte și programe în scopul îmbunătățirii stării de sănătate a ecosistemelor și a componentelor acestora (specii, habitate și condiții de mediu), și a nivelului de cunoaștere, informare și conștientizare de către publicul larg a termenului de  beneficii mutuale și importanța menținerii acestora la un nivel optim de existență pentru ambele părți implicate (cadrul natural pe de o parte și mediul antropic pe de altă parte), in contextul dezvoltării durabile și al sustenabilității. 

Cercetarea, protejarea, conservarea și refacerea componentelor diversității biologice in situ și ex situ, după caz.

 În realizarea scopului Asociației se vor aplica principiile de integritate, transparență, exemplu propriu, consultare cu factori interesați, abordare personalizată, practică si pe termen lung, replicabilitate. 

Asociaţia beneficiaza de drepturi de autor pentru publicațiile rezultate dintr-un contract de cercetare sau contract de muncă finanțat de către Asociație.